Başakşehir Spor Bilim Kurulu

KORKUT ULUCAN
KORKUT ULUCAN
PROF.DR.

Korkut Ulucan İstanbul doğumludur. Orta öğrenimini Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamlayarak 2009 yılında doktor (PhD) ünvanını almıştır. Doktora eğitimi sırasında "Klinik Genetik" alanında çalışmalarda bulunarak ülkemizde ilk kez verilen Farmakogenetik ve Spor Genetiği projelerinde yer almıştır. 2000- 2009 yıllarında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2012-2014 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) Bölümünde Yardımcı Doçent kadrosu ile öğretim üyeliği yapmıştır. 2014 yılında "Doçent" ünvanını almış, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nde ders saat statülü dersler vermeye devam etmektedir. Akademik alanda 100'den fazla yayın, 200 kadar bildiri ve poster sunumu gerçekleştirmiştir. Çeşitli tıp kitaplarında editörlük ve bölüm yazarlığı yapmıştır. Tıbbi Genetik, Farmakogenetik, Beslenme Genetiği, Spor Genetiği, Doping, Gen Dopingi konularında dersler ve seminerler vermektedir. Özellikle "Spor Genetiği" ve "Dopingin Engellenmesi" konularında TEDX konuşmasının yanında ülkemizin birçok yerinde 100'den fazla seminer vererek "Temiz Spor" kültürünün gelişmesine destek vermiştir. Spor genetiği ve doping konularında birçok federasyon ile işbirlikleri gerçekleştirmiştir. Spor genetiği ve beslenme genetiği konusunda bir çok uygulamanın ülkemize getirilmesinde ve uygulanmasında aktif roller üstlenerek bu konularda birçok ödül almıştır. Akademik çalışmalarına ek olarak birçok derneğin kurulmasına öncülük etmiş ve halen bu derneklere üyeliği devam etmektedir.