Başakşehir Belediyesi

Kuruluşu ve Mahalleleri
Kuruluşu ve Mahalleleri

 

İstanbul'un bir ilçesi olan Başakşehir, 2008 yılında Küçükçekmece, Esenler ve Büyükçekmece'den ayrılarak ilçe yapılmıştır. Başakşehir 1. ve 2. Etapları, Altınşehir merkezi, Güvercintepe, Şahintepe mahalleleri ve Kayabaşı Köyü Küçükçekmece Belediyesi'ne; 4. Etap ve 5. Etapları Esenler Belediyesi'ne; Bahçeşehir ise Büyükçekmece ilçesine bağlı bir belde belediyesi durumundaydı fakat son yapılan düzenlemelerle bu semtler birleştirilerek Başakşehir ilçesi kuruldu.

 

Başakşehir Tarihçesi

 

İstanbul'un yeni ilçelerinden Başakşehir; Altınşehir, Şahintepe, Kayabaşı, Bahçeşehir 1. Kısım ve 2. Kısım mahalleleri, Güvercintepe, Başakşehir, Başak, Ziya Gökalp ve Şamlar Köyü'nden oluşmaktadır.

 

Başakşehir ilçesinin, Şahintepe, Kayabaşı, Şamlar, Güvercintepe ve Altınşehir'i içine alan bölgesinin bilinen en eski adı Azatlık'dır. Bu isim, Osmanlı yönetimi tarafından, Şamlar Baruthanesi'nde çalışan Ermenilerin 1. Sınıf vatandaş sayılması ile ''azat edilenlerin yeri'' manasından gelmektedir. Meşrutiyetin ilanından sonra, Arnavut Kökenli Resneli Niyazi Bey bölgedeki Ermenileri göndererek arazinin sahibi olmuştur. Bu nedenle ismi geçen bölgelerin tamamı için ''Resneli Çiftliği'' ismi kullanılmıştır. Resneli Çiftliği, ilçede bulunan ve en sağlıklı biçimde günümüze ulaşan önemli bir eserdir. Ayrıca, Azatlı Baruthanesi ve Şamlar Bendi, Altınşehir / Yarımburgaz Mağaraları da bölgedeki tarihi mekânlardır.

 

İstanbul'da bilinen ilk yerleşim yeri ''Altınşehir Mağarası'' adıyla bilinen Yarımburgaz Mahallesi'dir. Halkalı yakınlarındaki Altınşehir mevkiinde, kayalık bir tepenin bayırında yer alan bu mağarada alt paleotik çağa ait kalıntılar ve Bizans dönemine ait bir kilise kalıntısı bulunmaktadır.

 

İlçede bulunan ve Bulgar bir ailenin çiftliği olan Bojdar, Türk-Rus Savaşı'nda (93 Harbi) Bulgaristan'dan kaçan bir Türk aileye ev sahipliği yapmıştır. Bölgeye yerleşen aile, şimdiki Boğazköy tarafından toprak satın almıştır ve daha sonra gerçekleşen mübadelede,  köyün büyük bir kısmını Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan gelen muhacirlere dağıtmıştır. Bojdar, bu dönemden 2. Dünya Savaşı' nın hüküm sürdüğü yıllara kadar Boşdere daha sonra ise şimdi bilinen adıyla Hoşdere olarak anılmaktadır.

 

Bölgede çeşitli zamanlarda yapılmış olan araştırmalar, Bahçeşehir çevresinde tarih öncesi dönemlerden başlayıp günümüze kadar gelen önemli buluntuların varlığını ortaya koymaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından yapılan bir çalışmada; Yamaç Villaları'nın bulunduğu bölgede, Roma dönemine ait olan ve kayaya oyulmuş ''Kaya Mezarları''nın varlığı tespit edilmiştir.