Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Kuruluş Amacı

Başakşehirde ikamet eden tüm halkımıza sağlıklı ve bilinçli olarak spor yaptırmak.Spor yolu ile çocuklarımızı günümüzün tehlikelerinden uzak tutmak.Spor yolu ile çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak.Sporun,sağlıklı yaşamanın bir parçası olduğunun farkındalığını sağlayarak spor kültürü oluşturmak.

Evet Ama Nasıl ?

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü olarak bunları 5 maddede sıraladık.

  • Planlama
  • Gerekli koşulların oluşturulması
  • Eğitmenlerin bilgi ve becerisi
  • Sistemli ve düzenli çalışma
  • Gelişmeleri takip etmek ve yeniliklere açık olmak

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü olarak Başakşehir Belediyesinin desteği ile biz bu maddeleri hayata geçirmeye çalışacağız.

Neden Spor?
  1. Spor insana psikolojik yönden destek verir.
  2. Spor yaparak stresle başa çıkmak mümkündür. 
  3. Spor, vücutta fiziksel olarak olumlu değişiklikler sağlar.
SPORUN FAYDALARI YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

7'den 70'e herkesin sağlıklı yaşaması için gerekli olan spor, ruh sağlığı açısından yaş gruplarını farklı boyutta etkiliyor. Spor, çocuk ve gençlerde mutluluk, öfkeyi kontrol edebilme, saldırganlığı frenlemeye yardımcı oluyor. Erişkinlerin, dinç ve dinamik görünmelerini sağlarken,Yaşlılar, dinç yapıları ile toplum içinde sevilen kişiler oluyor.

 

Spor, büyüme çağındaki çocuklar için hem bedensel sağlık ve fiziksel gelişme yönünden, hem de iyi bir kişilik oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir.

 

Spor yapmayan, dengesiz beslenen çocuk ve gençlerin sağlıklı bir gelişim süreci geçirmeleri zordur.

 

Çocuk ve gençler açısından spor fiziksel gelişimin yanı sıra sosyal açıdan da önemlidir.

 

Çocuk spor yoluyla, çevresini tanır, iletişim kurar, kendine olan öz güveni artar, toplum içerisindeki sahip olduğu yerini sağlamlaştırır.

 

Psikolojik açıdan ise, kendini kontrol etmeyi, bir konuda konsantre olabilmeyi, iradesini kullanabilmeyi, başarıya güdülenebilmeyi öğrenir.