SPORTİF ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

SARGEM NEDİR?

 

Sportif faaliyetleri artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen üretici fikir çalışmaları ve bu  yeni fikirlerin insan ve toplumun sportif yaşantılarının arttırılmasına yönelik uygulamalar üretmek için kullanılması.

 

AMAÇ

 • Geçmişten günümüze spor ile ilgili tüm olguları irdeleyerek gelecek nesillere aktarımını sağlamak.
 • Her yaştan bireye doğrudan ve dolaylı olarak etkin bir şekilde dokunmak.
 • Yeni stratejiler geliştirerek sporun etkinliğini arttırmak.
 • Sportif hedefleri destekleyen araştırma geliştirme faaliyetlerine öncülük etmek,
 • Planlamadan uygulama aşamasına kadar yeni sportif faaliyet geliştirme sürecini denetlemek,
 • Yeni teknolojileri işleyişine dahil etmek,
 • Sportif araştırma projelerini denetlemek, sonuçları analiz etmek ve bulgulara dayalı öneriler sunmak,
 • Sportif araştırma projelerinin kapsamını değerlendirmek, araştırmaların planlanan zaman ve bütçe dahilinde sonuçlanmasını sağlamak,
 • Çalışan performansını artırmak ve kabiliyet gelişimini sağlamak için eğitim programları önermek,
 • Sportif araştırma ve geliştirmenin tüm aşamalarını raporlamak ve sonuçların uygulamaya aktarılmasına yönelik seminer, konferans, çalıştay, eğitim vb. faaliyetlerini düzenlemek,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarla bilgi ve deneyim paylaşımı, eğitim, bilimsel amaçlı gezi ve her türlü toplantı ile ilgili gerekli çalışmaları işbirliği içinde yürütmek.